Doel van de club

Voor de echte hondenkenners behoren de vier Zwitserse Sennenhondenrassen tot de edelstenen van de hondenfok. De Appenzeller, de Berner en Entlebucher en de Grote Zwitser zijn door hun schoonheid en karakter prachtige familiehonden. Nochtans is de hondenaankoop een zaak van vertrouwen. Wie zich een Sennenhond wil aanschaffen denkt best driemaal na en zal zich best goed informeren over: HET RAS, DE FOKKER, EN VOORAL OVER DE VERENIGING DIE DE BELANGEN VAN DEZE RASSEN BEHARTIGT. De BELGISCHE KLUB VOOR ZWITSERSE SENNENHONDEN (BKZS) is sinds 1979 de enige club die de belangen van de vier rassen in België ter harte neemt. BKZS zet er zich voor in opdat iedere hondenvriend zich een gezonde, karaktervolle Sennenhond zou kunnen aanschaffen. De BELGISCHE KLUB VOOR ZWITSERSE SENNENHONDEN (BKZS) is de enige door de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) en de FCI (Federation Cynologique Internationale) erkende vereniging die de belangen van de vier rassen in België vertegenwoordigt. Onze vereniging heeft niet alleen tot doel de liefhebbers van de vier rassen met elkaar in contact te brengen, maar ze verzamelt eveneens zoveel mogelijk informatie om het ras te verbeteren, te beschermen en eveneens te promoten.

 

Voordelen als lid

Het lidmaatschap geeft recht op het driemaandelijks clubblad, met ledennieuws, tentoonstellingsuitslagen, dek- en geboorteberichten, onderzoek op HD, maar ook met artikels over de specifieke voeding, opvoeding, ziektes en verzorging van de Sennenhonden. In onze lezersrubriek kan ieder zijn vreugde, verdriet en grieven kwijt. Ook heeft de vereniging voor de eventuele toekomstige bezitters van een Sennenhond een dienst ter beschikking, "Pupbemiddeling" genoemd, die fokkers en liefhebbers met elkaar in contact brengt.

Regelmatig wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten, zoals de CAC tentoonstellingen, wandelingen, vergaderingen, selectiedagen, jonge hondenbijeenkomsten, enz., waarop u dan ook wordt uitgenodigd.

Wenst u lid te worden van onze club,  vul het aanvraagformulier in.

Lid worden?

vul hier uw aanvraag in

Voorzitter & Secretaris

Joseph Van Hummelen

joseph@bkzs.net

Meer over Joseph

In 1979 kochten mijn echtgenote en ik onze eerste hond, een Sint-Bernard. Je moest toch eens naar een show komen kijken en nadien moest je, volgens de fokker, toch eens met je hond deelnemen aan een show. En zo raak je stilaan gebeten door het virus, en voor je het weet zit je in “de kynologie”. In 1981 werd ik bestuurslid van de Belgische Sint-Bernardclub waar ik na verloop van tijd eerst penningmeester werd en nadien verschillende jaren secretaris. Als afgevaardigde van de club bij de WUSB (wereldunie van Sint-Bernardclubs) werd ik in 1992 gevraagd om het voorzitterschap van de WUSB op mij te nemen, functie die ik tot 1996 heb uitgeoefend.

Inmiddels werd ik in 1994, na het afleggen van de nodige examens, benoemd als keurmeester voor de Sint-Bernard. Later volgden nog een aantal andere rassen, waaronder in 1999 ook, de Sennenhonden, de Leonberger, Dog de Bordeaux, Mastiff, Bullmastiff enz. Met al deze Molossers, die ongeveer dezelfde morfologie en anatomie hebben, heb ik een goed gevoel bij het keuren. Ondertussen ben ik nu bevoegd om een 30-tal rassen te keuren, voornamelijk uit de 2de groep. In groep 5 o.a. Akita, American Akita, Chow Chow, Shiba, Shikoku, Hokkaido enz. . .  en in gr. 9 de Franse Bulldog.

Keuringen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Noord-Ierland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Estland, Letland, Tsjechië, Polen, de V.S. en Rusland maakten mij vele kynologische ervaringen rijker.

Als Erelid (keurmeester) stelde ik mij, na betaling van mijn lidgeld, in 2006 verkiesbaar voor het bestuur van de BKZS. Eerst werd ik kort penningmeester en vrij snel nadien secretaris.

Adj. Secretaris

Annika Freson

annika@bkzs.net

Meer over Annika

Als tiener was ik al een grote hondenliefhebber en wist ik al snel welke hond ik later zelf wou hebben: een Appenzeller Sennenhond. Waarom? Ik zocht een kortharige hond die gehoorzaam en gemakkelijk op te voeden was en ook buiten kon verblijven indien nodig. Achteraf gezien bleek ik toch grondig mis te zijn...

In 1996, op mijn 19de vatte ik mijn zoektocht aan en zo kwam ik voor het eerst in contact met de BKZS, enkele maanden later had ik mijn pup gevonden in Duitsland, dankzij de info van de club. Sindsdien ben ik helemaal verkocht aan het ras. Ik ben actief (geweest) met mijn honden in de show, agility, flyball en gehoorzaamheid. Mijn huidige beste vriend "Zico" is ook erkend als dekreu.

In de vrije tijd die me nog rest ben ik ook actief als fotografe en webdesigner. Sinds 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de BKZS en beheer ik hun website.

Penningmeester

Gust Casteels

gust@bkzs.net

Meer over Gust

Je kan me in de kynologie terugvinden onder mijn officiële naam "Eustachius Casteels", maar iedereen noemt me Gust. Ik woon met mijn echtgenote Anita in Bonheiden, samen met onze Grote Zwitserse Sennenhonden. We hebben met onze honden gedurende vele jaren binnenlandse en buitenlandse tentoonstellingen met succes bezocht. Na vele Best of Breeds en Best in Shows op menige nationale en internationale clubwedstrijden, ben ik na het volgen van de nodige cursussen geslaagd in de examens voor FCI-keurmeester voor de Grote Zwitser. Het is de bedoeling dat de overige Sennenrassen spoedig volgen. Als bestuurslid van BKZS ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie en neem ik ook de taak van penningmeester op.

Wij zijn ook de eigenaars van recreatie "de Hellewel" in Bonheiden. Hier vinden sinds een vijftal jaren voor verschillende Belgische rasclubs, waaronder BKZS, hun rasspeciales plaats. Tevens wordt daar ook wekelijks met succes getraind door de leden van de showtrainingsclub Ring 13.

PR & pupinfo

Karolien Denies

karolien@bkzs.net

Meer over Karolien

Hallo, Ik ben Karolien en woon in Overijse. Omdat mijn vriend een goede waakhond wou, zijn we op zoek gegaan naar een hond waarvan het karakter bij ons en onze leefsituatie past. Onze zoektocht deed ons uitkomen bij een Entlebucher Sennenhond. Na in spanning afgewacht te hebben, vervoegde hij dan in 2016 ons gezin. Uit interesse voor het ras, sloot ik me aan bij de BKZS. Van zodra hij oud genoeg was, namen we deel aan de wandelingen die verschillende keren per jaar georganiseerd worden. Al snel organiseerden we zelf ook een wandeling en later gaf ik me op om "verantwoordelijke" te worden voor de wandelingen. Sinds 2018 ben ik lid van het bestuur van de BKZS.

Pupinfo

Albertine Peutz

albertine@bkzs.net

Meer over Albertine

volgt snel

Redactie

Nathalie Goovaerts

nathalie@bkzs.net

Meer over Nathalie

Ik ben Nathalie en woon in Hombeek. Hoofdverpleegkundige en mama van drie zonen. De hondenmicrobe is bij mij begonnen met een Beagle toen ik 12 jaar was. Een hond met een hele gebruiksaanwijzing. In het gezin bleek een Berner Sennenhond de ideale metgezel. Van één Berner kwamen er dan twee, … Momenteel heb ik twee Berner Sennenhonden en 1 Border Collie. Mijn honden maken de familie compleet. En ik ben heel blij te zien dat die passie voor honden ook bij mijn kinderen zichtbaar is. Omwille van mijn professionele (werkweekends) en privé leven (3 jonge kids, die hockey spelen en wedstrijd in het weekend hebben), is het voor mij niet steeds makkelijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de organisatie en activiteiten van de rasclub. Maar toch zet ik me graag in voor de BKZS. Ik heb de voorbije jaren een grote liefde voor dan voornamelijk de Berner Sennenhonden gekregen, maar ook de kortharige varianten weet ik enorm te appreciëren. Ik hoop met mijn inzet en motivatie de club mee te kunnen ondersteunen zodat we het fokken van gezonde en evenwichtige Sennenhonden kunnen realiseren bij onze leden.

Redactiemedewerker

Wim Debets

wim@bkzs.net

Meer over Wim

Ik woon met mijn vrouw Nicole en onze zonen Theo en Tom in de Ardennen, aan de rand van een klein dorpje ten zuiden van Bastenaken. Hier hebben wij volop de ruimte voor onze liefhebberijen: paarden en Grote Zwitserse Sennenhonden. We hebben Grote Zwitsers sinds 2002, en sinds de aanvraag onze kennelnaam in 2005 fokken wij regelmatig een nestje. Ook nemen wij graag deel aan tentoonstellingen in België en de omliggende landen.

Voor zover mijn drukke werkkring en mijn afgelegen woonplaats het toelaten, doe  ik mee aan de activiteiten van de club en draag ik mijn steentje bij aan het clubblad. Daarbij wil ik er voor zorgen dat ook de leden van beneden de taalgrens zich volop bij de vereniging betrokken voelen.

Statuten
Huishoudelijk reglement
Pupinformatie
Erecode fokkers
Fokreglement
Selectiereglement

De ondergetekenden:

1.Mariette Dehaen-Van Assche Turkeyestraat 17 1551 Gooik
2.Ludo Delfosse Verdaelstraat 61 3454 Geetbets-Grazen
3.Nelly Mast-Gelders Bresserdijk 25 2400 Mol
4.Renéé Nysen-Boons Tolbareel 97 2130 Brasschaat
5.Maurice Vandevenne Broekstraat 1 3512 Stevoort
6.Charles Vleminckx Emmalei 12 2130 Brasschaat
7.Pieter Wijters Kapelsesteenweg 224 2130 Brasschaat

allen van Belgische Nationaliteit, hebben besloten onder hen en de personen welke zich later als lid zullen aansluiten een kynologische vereniging op te richten, waarvan de statuten als volgt zijn vastgesteld.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden" afgekort tot "B.K.Z.S. en is het overkoepelend orgaan van de autonoom werkende variëteiten klubs. Ze is gevestigd te 1551 Gooik - Turkeyestraat 17.

Artikel 2.
De vereniging is aangesloten bij de Kynologische Unie Sint Hubertus (K.U.S.H.) waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen invoege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.

Artikel 3.
Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van Zwitserse sennenhonden nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor dit ras in België te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken, ondermeer door: a) haar leden deskundig voor te lichten bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij van de Zwitserse Sennenhond betreft b) het houden van vergaderingen en lezingen. c) het geven van kursussen op kynologisch gebied. d) het bevorderen van de opvoeding en ontwikkeling van de Zwitserse Sennenhond in het algemeen. e) het inrichten en steunen van clubmatchen en tentoonstellingen. f) alle wettige middelen aan te wenden die aan het doel bevordelijk zijn, mits niet in strijd met de standregelen en bijzondere reglementen der K.U.S.H.

Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan drie.

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit ereleden, steunende leden en aktieve leden. Ereleden worden benoemd op een algemene vergadering: zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage en zij hebben geen stemrecht. Steunende leden zijn diegenen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage hoger dan het bedrag van het lidmaatschap. Steunende leden hebben geen stemrecht. Als aktieve leden van de vereniging kunnen aangenomen worden zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Zij mogen evenwel geen deel uitmaken van verenigingen op kynologisch gebied niet aangesloten bij de K.U.S.H. of van buitenlandse verenigingen op kynologisch gebied niet aangesloten bij het besturend orgaan erkend door het F.C.I.

Artikel 7.
Zij die wensen lid te worden brengen daarvan het secretariaat der vereniging in kennis onder opgave van naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres. De lijst der kandidaat leden wordt zo spoedig mogelijk via het clubnieuws bekend gemaakt. Eventuele bezwaren worden onderzocht door de beheerraad. Bij het weigeren van een kandidaat is de beheerraad niet gehouden hiervan de reden op te geven.

Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, bewuste handelingen strijdig met de statuten en uitsluiting.

Artikel 9.
De maximum jaarlijkse bijdrage bedraagt 30,00 EUR.

Artikel 10.
Strafbepalingen mogen door de beheerraad uitgesproken worden. De beheerraad mag echter geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk lid, door een strafbepaling getroffen waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging, heeft het recht indien hij meent dat de beslissing tegen hem genomen de standregelen niet eerbiedigt in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.U.S.H. aanvraagt. De persoon door de strafbepaling getroffen zal hiervan per aangetekend schrijven worden verwittigd en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis worden gesteld.

Artikel 11.
De Jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt door de beheerraad bijeengeroepen in de loop van de maand maart, op een plaats door de beheerraad te bepalen. De eerste algemene statutaire algemene vergadering zal plaats hebben in de maand maart 1981. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls de beheerraad dit nodig acht of wanneer één vijfde van het aantal leden daartoe een met reden omkleed verzoek doet. In dit laatste geval schrijft de beheerraad een buitengewone algemene vergadering voor, binnen de maand volgend op het verzoek. Tenminste acht dagen van te voren stelt de beheerraad de leden in kennis van de dagorde van de te houden algemene vergadering.

Artikel 12.
De leden zullen zich op de algemene vergadering mogen laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een geschreven volmacht. Niemand mag meer dan één lid vertegenwoordigen

Artikel 13.
De beheerraad is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering. De algemene vergadering geeft ontlasting aan de beheerders. De besluiten van de algemene vergadering worden via het clubnieuws aan de leden en derden medegedeeld.

Artikel 14.
De beheerraad van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De raad kiest uit haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elke variëteit dient in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. Als dusdanig worden voor het eerst aangesteld: als voorzitter : Renée Nysen-Boons als ondervoorzitter : Maurice Vandevenne als secretaris : Mariette Dehaen-Van Assche als 2de secretaresse : Nelly Mast-Gelders als raadsleden : Ludo Delfosse Pieter Wijters Om de twee jaar zijn 2 beheerdersfukties vacant, volgorde bepaald volgens huish. reglement. Uittredende beheerders zijn herkiesbaar in een volgorde bepaald bij huishoudelijk reglement. Nieuwe kandidaat-beheerders richten hun kandidatuur aan het secretariaat. Minderjarige beheerders worden niet toegelaten.

Artikel 15.
Het verenigingsjaar gaat in op 14/10/1979. Het eerste verenigingsjaar loopt van 14/10/1979 tot 31/12/1980. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt eveneens van 14/10/1979 tot 31/12/1980. Voor handelingen waarvan de waarde de drieduizend frank overschrijdt is de vereniging ten aanzien van derden slechts gebonden door de handtekening van de penningmeester en een bestuurslid.

Artikel 16.
Bij ontbinding worden de bezittingen alsdan bij een gewone meerderheid van stemmen, aan een andere Belgische kynologische vereniging aangeboden. Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de stichtingsvergadering van 14 oktober 1979 en getekend.

Mariette Dehaen - Van Assche Ludo Delfosse Nely Mast - Gelders Renée Nysen - Boons Marice Vandevenne Charles Vleminckx Pieter Wijters

Artikel 1.
Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.

Artikel 2.
Ingevolge artikel 14 van de statuten vervallen om de twee jaar twee beheerdersfunkties volgens een vooraf bepaalde beurtrol.
In 1982 zijn de beheerders 7 - 6 en  5 uittredend en herkiesbaar.
In 1984 zijn de beheerders 4 en 3 uittredend en herkiesbaar.
In 1986 zijn de beheerders 2 en 1 uittredend en herkiesbaar en
zo telkens om de twee jaar opnieuw beginnend van beheerders 7 - 6 en 5.
Uittredende behherders zijn herkiesbaar.
Na elke periode van twee jaar wordt uit de nieuw gekozenen of herkozenen en de bestuursleden waarvan het mandaat nog verder loopt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester gekozen, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Artikel 3.
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de beheerraad, handelt alle lopenden zaken af en treedt op, in naam van de vereniging, in spoedeisende gevallen.  Het dagelijks bestuur geeft nochtans hiervan verantwoording op de eerstvolgende beheerraadsvergadering.
Ingeval in de loop van een mandaat een plaats van beheerder vrij komt, hebben de andere beheerders het recht een voorlopige vervanger aan te duiden.  De algemene vergadering zal dan, in haar algemene ledenvergadering, tot een definitieve verkiezing overgaan.  De beheerder die onder die voorwaarde benoemd voleindt het mandaat van diegene die hij vervangt.

Artikel 4.
De voorzitter van de beheerraad leidt de beheerraadsvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.  Hij regelt de volgorde van de behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor handhaving der statuten en Huishoudelijk Reglement.  Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten.  Een en ander na overleg met de overige beheerders.  Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen samen met de secretaris.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, wordt de funktie  van voorzitter waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste (in jaren) aanwezige beheerder.

Artikel 5.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging,waarvan hij kopij houdt en waarover hij op elke beheerraadsvergadering verslag uitbrengt.  De secretaris legt op iedere beheerraadsvergadering het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voor, na lezing en goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger en secretaris.  Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de toestand der vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur in de algemene jaarlijkse ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.  Alle stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de sekretaris getekend.

Artikel 6.
De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging.  De invordering van de lidgelden is aan hem opgedragen.  Voor het doen  van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van de beheerraad door een tweede handtekening, indien deze verrichting de som van 6000 F overschrijdt.  Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af voor zijn beheer.  Hij bezorgt op elke beheersvergadering  aan alle beheerders een afschrift van het periodiek kasverslag waarvan het origineel, na goedkeuring door twee beheerders wordt ondertekend.  Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van iedere door de vereniging gehouden manifestatie.  De rekeningen en de verantwoordingen hiervan, door middel van kasbewijzen e.d. worden vooraf aan een onderzoek onderworpen door een door de leden aangestelde kascommissie en wordt daarna door goedkeuring van de algemene ledenvergadering beschouwd als ontheffing van de schatbewaarder over diens beheer van het verlopen jaar.
Van alle door de vereniging aanvaarde leden houdt hij een alfabetische en een numerieke ficheklassement bij.  Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst, voor de inning der lidgelden, de verzending van lidkaarten en het doorgeven van de naamlijst der leden aan het secretariaat en aan het klubblad voor het collectief abonnement.

Artikel 7.
De overige niet in funktie benoemde beheerders hebben als taak de andere te helpen in de uitvoering van hun funktie.

Artikel 8.
Alle beheerders zijn verplicht om bij het beëindigen van hun funktie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan de beheerraad over te dragen.

Artikel 9.
Wanneer iemand als lid is aangenomen, wordt daarvan uiterlijk binnen veertien dagen aan de belanghebbende schriftelijk mededeling gedaan.  Het bestuur is niet gehouden bij eventuele niet-aanneming daarvan de redenen op te geven.

Artikel 10.
Zij, die wensen op te houden lid te zijn der vereniging, moeten hiervan uiterlijk een maand voor het eindigen van het lopende verenigingsjaar schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Artikel 11.
Het bestuur heeft het recht een lid, na officiële aanmaning, dat door toezending van een aangetekend schrijven, wegens wanbetaling te schrappen.  Een geschrapt lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegestaan, wanneer de achterstallige bedragen zijn aangezuiverd.  Tot schrapping op andere gronden, waartoe op voorstel van het bestuur of van minstens 10 leden op de algemene ledenvergadering kan worden besloten, wordt niet overgegaan dan nadat het betrokken lid gelegenheid is gegeven zich in een bestuursvergadering, in tegenwoordigheid der voorstellers te verdedigen.  Het daartoe strekkende besluit vereist 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 12.
Zij, die opgehouden hebben lid van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak maken op hare bezittingen.

Artikel 13.
*De door de leden en gezinsleden te bepalen lidgelden zullen telkens ter *algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
Zij die na 1 JULI van enig jaar lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse lidgelden, mits zij gelijktijdig het lidgeld voor het volgende verenigingsjaar betalen.  Lidgelden dienen binnen de eerste twee maanden van het verenigingsjaar te worden voldaan.  Zij die deze verplichtingen niet nakomen kunnen ter eerstvolgende algemene ledenvergadering worden voorgedragen tot schrapping, mits aan het hieromtrent gestelde art.11 van dit huishoudelijk reglement is voldaan.

* 16/12/90: bestuursvergadering:
Wijziging artikel 13: regel 1 en regel 2 geschrapt.

Artikel 14.
De voltallige beheerraad vergadert minstens viermaal per jaar en wanneer essentiële problemen zulks vereisen.  De voltallige beheerraad wordt schriftelijk bijeengeroepen door de secretaris met opgave van de dagorde, plaats,datum en uur van de vergadering, minstens een week op voorhand.  Van de te houden algemene ledenvergadering geeft het bestuur met opgave der punten van behandeling tenminste 8 dagen van te voren kennis aan de leden.
Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op kortere termijn belegd worden, in welk geval het voorgaande niet van toepassing is.

Artikel 15.
Ingevolge artikel 12 van de statuten, richten kandidaat/beheerders hun kandidatuur aan het secretariaat van de vereniging minstens één maand voor de algemene ledenvergadering.  Te laat ontvangen kandidatenopgaven worden terzijde gesteld.  Elk lid heeft het recht, tijdens de vergadering voorstellen of moties in te dienen.  Zij worden na toelichting van de voorsteller alleen dan op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, indien de vergadering zich akkoord verklaart.  Beslissingen kunnen niet genomen worden over voorstellen, welke niet op de agenda vermeld zijn.

Artikel 16.
Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de algemene ledenvergadering te plaatsen.  Deze dienen in het bezit te zijn van het secretariaat minstens één maand voor de vergadering.

Artikel 17.
In algemene regel is de algemene ledenvergadering geldig samengesteld welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.  Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen is die van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, beslissend.

Artikel 18.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden

Artikel 19.
Verkiezingen van de beheerraad.
Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven plaatsen, worden benoemd geacht, zij, die de meeste stemmen bekwamen.  Indien na de eerste stembeurt blijkt dat niet alle plaatsen bezet zijn, grijpt een tweede stemming plaats onder de kandidaten die in de eerste ronde niet verkozen werden.
Kandidaat-beheerders moeten van Belgische nationaliteit zijn.

Artikel 20.
Ongeldige stemmen (d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) komen niet in aanmerking.

Artikel 21.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, heeft de beheerraad het recht die maatregelen te treffen, die het nodig acht, om bestwil.

Artikel 22.
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits de 2/3 meerderheid van de beheerraad.

Artikel 23.
Aanpassingen fokreglement
Elk lid kan voorstellen tot aanpassing van het fokreglement indienen.  Dit dient te gebeuren naar het secretariaat van de fokcommissies.  De fokcommissie vergadert over het ingediende voorstel en brengt hierover advies uit aan de beheerraad.  Het is de beheerraad die beslist over al dan niet aanpassen van het fokreglement.
Voor aanpassingen aan het fokreglement die een belangrijke impact hebben op het fokbeleid brengt de beheerraad dit onderwerp voor op een fokkersvergadering of op een algemene ledenvergadering.  De meerderheid van stemmen beslist dan over het al dan niet aanvaarden van het voorstel.

------------------------------------------------

Dit huishoudelijk reglement, door de voltallige beheerraad goedgekeurd van 14 oktober 1979 treedt onmiddelijk in werking.

Art 23 toegevoegd op algemene ledenvergadering dd 9 maart 2003

Handtekeningen van de beheerders.

Artikel 1
De pupinformatie is een gratis en louter informatieve dienst van de Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden.
Artikel 2
Alle leden-fokkers die minimaal 1 jaar ononderbroken lid zijn van B.K.Z.S. en de “fokkers-Erecode” ondertekend hebben
kunnen op deze dienst beroep doen.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor pupinformatie moeten de ouderdieren voldoen aan het fokreglement.
Artikel 4
De fokker geeft al zijn nesten door aan de pupinformatie via het daartoe bestemde formulier ‘dek- en geboorteaangifte’. Dit
formulier dient samen met de volgende documenten verstuurd te worden naar de pupinformatie:
* Kopie van HD, ED en eventueel OCD resultaat
* Eventueel kopie van resultaat oogonderzoek
* Kopie van de nodige tentoonstellingsuitslagen
* Kopie van de behaalde selectie en/of Test Sociaal Gedrag en foktoelating
Tevens deelt de fokker wekelijks mee hoeveel reuen en teven er nog beschikbaar zijn.
Artikel 5
Indien er andere nesten van Sennenhonden aanwezig zijn, waarvan er één niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal het
nest niet vermeld worden.
Indien er binnen hetzelfde gezin (partners, kinderen, ouders; ongeacht hun domicilie) gefokt wordt met Sennenhonden, dan
dienen deze eveneens de erecode ondertekend te hebben, zoniet vervalt het recht op pupinformatie voor de fokker.
Artikel 6
Stamboom, Dog ID en Europees paspoort worden op naam van de koper afgeleverd, zonder extra kosten
Artikel 7
De fokker wijst de koper op het bestaan van de B.K.Z.S. en vermeldt dat men via hem lid kan worden aan een gunsttarief
Artikel 8
De fokker kan gratis dek- en geboorteaangiften doorgeven voor vermelding in het klubblad en/of de website als hij aan alle
gestelde voorwaarden voldoet
Artikel 9
De fokker geeft een lijst van de nieuwe puppys (registratienummer + naam) door aan de pupinformatie voor statistische
doeleinden.
Artikel 10
De fokker verbindt zich ertoe om kopers die niet konden geholpen worden terug contact te laten opnemen met de
pupinformatie
Artikel 11
Herplaatsingen: alle leden kunnen beroep doen op de pupinformatie wanneer zij een nieuwe thuis zoeken voor hun
Sennenhond. Hiertoe geeft men aan de pupinformatie zoveel mogelijk informatie over de te herplaatsen hond (Geslacht,
Leeftijd, Stamboom, HD, ED,…) evenals de reden van herplaatsing. De herplaatsing gebeurt onder volledige
verantwoordelijkheid van de aanvrager, de pupinformatie heeft enkel een informatieve taak.
Artikel 12
Dit reglement kan gewijzigd worden met een gewone meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering van de
B.K.Z.S. nadat het door de beheerraad of door de leden voorgedragen werd.
Huidig reglement werd goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de B.K.Z.S. van 20 maart 2005.

Fokkers aangesloten bij de Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden verbinden zich ertoe om :

 1. de reglementen van de KMSH te respecteren
 2. zich te houden aan het fokreglement en het reglement Pupinformatie van de BKZS
 3. informatie te geven aan kandidaat eigenaars van Zwitserse Sennenhonden
 4. hun eigen fokproducten terug op te vangen in de mate van het mogelijke
 5. deel te nemen aan alle onderzoeken die voor hun ras verplicht of wenselijk zijn
 6. ziekten, doodsoorzaken en leeftijd van overleden dieren door te geven aan de fokcommissie van de B.K.Z.S

Fokkers die deze erecode ondertekenen en volgen, krijgen volgende voordelen:

1. Vermelding op de fokkerslijst als “Erecode-fokker”
2. Vermelding op de nestenlijst
3. Rechtstreekse link naar eigen website vanop de BKZS website
4. Mogelijkheid om foto te plaatsen op website BKZS

Om deze erecode te ondertekenen kan je dit document invullen en terugbezorgen aan het bestuur.

Artikel 1
Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van de K.K.U.S.H. en in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het
stamboek L.O.S.H.

Artikel 2
Men zal slechts reuen en teven voor de fok gebruiken die ingeschreven zijn in het L.O.S.H., A.L.S.H. of in een buitenlands stamboek
erkend door de F.C.I.

Artikel 3
Ingevolge besluit van de Kynologische Raad dd. 22.5.1976, bekrachtigd door de Vergadering der Afgevaardigden in zijn vergadering
van 22.5.1976 zullen:
a. de reuen niet mogen dekken voor zij 12 maanden oud zijn
b. de teven niet mogen gedekt worden voor zij 15 maanden oud zijn
Voor de Berners en Grote Zwitsers werd deze termijn op 18 maand gebracht omwille van het verplichte heupdysplasieonderzoek.

Artikel 4
De dekreu zal maximaal 40 nesten gedurende zijn hele leven voortbrengen. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de
fokcommissie 2 maand op voorhand.

Artikel 5
De fokker verplicht zich ertoe geen honden te gebruiken voor de fok met een der volgende gebreken:
Algemene gebreken:
● epilepsie
● erfelijke fouten conform de rasstandaard van de fok uitsluitende fouten
● boven- of onder-voorbijters
● de zeer angstige of agressieve dieren

Rasspecifieke gebreken:
Ontbrekende tanden
Appenzeller: maximaal 1PM1
Berner & Entlebucher: maximaal 2 PM1
Grote Zwitser: maximaal 1PM1 of 1 PM2

HD Appenzeller & Entlebucher : HD C te koppelen met HD A of HD B, HD D en HD E niet toegelaten,
minimum leeftijd onderzoek is 12 maanden
Berner & Grote Zwitser: HD C te koppelen met HD A, HD D en HD E niet toegelaten, minimum
leeftijd onderzoek is 18 maand

ED Appenzeller: ED 1 te koppelen met ED 0; ED 2 te koppelen met ED 0 na overleg met fokcommissie;
minimum leeftijd onderzoek is 12 maanden
Berner & Grote Zwitser: ED 1 te koppelen met ED 0; ED 2 niet toegelaten; minimum leeftijd
onderzoek is 18 maand

PL Appenzeller: vrij van patella luxatie tot maximaal Graad 1. Graad 1 te koppelen met vrij. Minimum
leeftijd onderzoek is 12 maand.

OCD Grote Zwitser: enkel vrij van OCD toegelaten; minimum leeftijd onderzoek is 18 maand

Oogonderzoek Grote Zwitser: verplicht oogonderzoek naar cataract door een door de ECVO erkend dierenoogarts (de
lijst is bij de fokcommissie te krijgen) om tot de fok toegelaten te worden. Dit onderzoek kan gedaan
worden vanaf de leeftijd van 18 maanden, maar aanbevolen wordt om te wachten tot 24 maanden. Op de
dag voor de dekking dient een geldig attest (attesten zijn geldig voor 1 jaar) voorgelegd te worden.
Honden met cataract mogen onderling niet gekoppeld worden.
Indien de dekreu verblijft in een ander land, waar de officiële rasvereniging in haar fokreglement
een oogonderzoek naar cataract verplicht stelt, en de desbetreffende reu volgens dat reglement vrij
van cataract is, wordt die reu gelijkgesteld aan een hond die volgens dit fokreglement vrij van
cataract is.
Entlebucher: voor de eerste dekking dient een algemeen oogonderzoek te gebeuren. De hond moet vrij
zijn van cataract, PRA en glaucoom. Het onderzoek dient door een door de ECVO erkend dierenoogarts
(de lijst is bij de fokcommissie te krijgen) uitgevoerd te worden. Daarna dient het oogonderzoek 2-
jaarlijks herhaald te worden tot de leeftijd van 6 jaar. Na 6 jaar dient het onderzoek jaarlijks te gebeuren.
Daarnaast dient eenmalig voor de eerste dekking een PRA gen-test uitgevoerd te worden. Het onderzoek
dient te zijn verricht door de daartoe aangewezen instantie: Laboklin of OptiGen.
Honden met attest B en C mogen enkel gekoppeld worden met honden met attest A.

Staart Entlebucher: Aangeboren kortstaarten mogen niet met elkaar gecombineerd worden.
Honden met medische ingreep om één van de voornoemde gebreken te verhelpen
Speciale gevallen of afwijkingen worden uiterlijk 2 maanden voor de dekking schriftelijk aan de fokcommissie ter beoordeling
voorgelegd.

Artikel 6
Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel moet vrij zijn van besmettelijke ziekten.

Artikel 7
Alle pups dienen een officiële stamboom L.O.S.H. of A.L.S.H. te bekomen en er zal geen enkele pup afgegeven worden:
* voor de ouderdom van 7 weken
* zonder de noodzakelijke inentingen
* zonder chip
* zonder registratie

Artikel 8
De dekcondities worden vastgesteld tussen de eigenaar van de dekreu en de eigenaar van de teef. In het algemeen verwijzen wij naar de
voorschriften opgelegd door de FCI.

Artikel 9
Buitenlandse leden zijn eraan gehouden bij voorrang de fokreglementen te volgen die in hun eigen land geldig zijn. Bij ontbreken van
fokreglementen aldaar zijn zij verplicht zich te houden aan de fokreglementen van de B.K.Z.S.

Artikel 10
Alleen honden van eigen fok mogen verkocht worden. Het inkopen van een hond met de bedoeling deze hond terug verder te verkopen
mag enkel bij uitzondering gebeuren, zoniet zal zulks beschouwd worden als “handel”, iets wat volledig in tegenspraak is met de
doelstelling van de vereniging.

Artikel 11
Vooraleer tot de fok te worden toegelaten zullen de honden, zowel reu als teef, aan één van de volgende voorwaarden moeten voldoen:
1. de B.K.Z.S.-selectie bekomen hebben
2. minstens tweemaal uitgebracht worden op een C.A.C. of C.A.C.I.B. tentoonstelling, erkend door de F.C.I., en daar, hetzij
éénmaal in jeugdklas en éénmaal in de tussenklas of open klas, hetzij tweemaal in de tussenklas of open klas, minstens de
kwalificatie ”Zeer Goed” behaald hebben. Honden geboren na 01/01/2007 dienen bovendien de Test Sociaal Gedrag met
succes afgelegd te hebben en te beschikken over de foktoelating KMSH.
3. een andere door het F.C.I. erkende selectie behaald hebben.

Artikel 12
De fok tussen bloedverwanten broer/zuster, vader/dochter, moeder/zoon is verboden
Artikel 13
Elke fokker, lid van de B.K.Z.S., verbindt zich ertoe alleen te fokken met honden in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S.
Dekreuen dekken alleen teven in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S.
Buitenlandse reuen en teven moeten minstens voldoen aan het fokreglement van hun nationale FCI-erkende rasvereniging

Artikel 14
Een lid in het bezit van een teef of reu in orde met het fokreglement van de B.K.Z.S., die in een bepaalde combinatie erfelijke gebreken
zoals vermeld in artikel 5 vererft, zal in overleg met de fokcommissie een andere combinatie uitzoeken.

Artikel 15
Van de fokker, lid van de B.K.Z.S., wordt verwacht dat het “Reglement Pupinformatie” strikt opgevolgd wordt.

Artikel 16
Leden van de B.K.Z.S. die zich niet houden aan dit fokreglement, kunnen een sanctie oplopen, gaande van een verwittiging tot
schorsing als lid van de B.K.Z.S.

 

Dit Fokregelement werd goedgekeurd op de fokkersvergadering dd 12/02/2016 en treed in voege na publicatie in De Sennenhond van
maart 2016.

Selectiereglement voor Selectie op schoonheid en karakter voor Zwitserse Sennenhonden, met name Appenzeller Sennenhond, Berner Sennenhond, Entlebucher Sennenhond, Grote Zwitserse Sennenhond.

KANDIDATUREN
1.    De honden moeten op de dag van de selectieproeven minstens 18 maanden oud zijn.
2.    Enkel honden met een door de F.C.I. erkende stamboom (LOSH, ALSH, NHSB, SSV, SHSB, LOF, …) kunnen deelnemen aan de selectie.
Om te mogen deelnemen moeten de honden volgende documenten voorleggen:
Appenzeller Sennenhond:
* een officiële en erkende HD-beoordeling HD A, HD B of HD C1
* een officiële en erkende ED-beoordeling ED 0, ED 1
Berner Sennenhond:
* een officiële en erkende HD-beoordeling HD A, HD B of HD C1
* een officiële en erkende ED-beoordeling ED 0, ED 1
Entlebucher Sennenhond:
* een officiële en erkende HD-beoordeling HD A, HD B of HD C1
* een attest van een algemeen oogonderzoek door een door de ECVO erkend dierenoogarts. De hond moet vrij zijn van Cataract, Glaucoom en PRA
* het resultaat van de PRA-Gen test
Grote Zwitserse Sennenhond:
* een officiële en erkende HD-beoordeling HD A, HD B of HD C1
* een officiële en erkende ED-beoordeling ED 0, ED 1
* een officiële en erkende SD-beoordeling, de hond moet vrij zijn van OCD
* een attest van een oogonderzoek door een door de ECVO erkend dierenoogarts naar Cataract
3.    Tatoeage of chip aanwezig.

SELECTIE OP SCHOONHEID
Uitvoering: Twee keurmeesters schoonheid keuren het exterieur.

 • De keurmeesters schoonheid voor Zwitserse Sennenhonden worden bijgestaan door een secretaris en/of schrijver.
 • De honden worden voorgebracht zoals op een schoonheidstentoonstelling.
 • De bevindingen worden ondubbelzinnig op het selectieblad genoteerd.
 • Aan de hand van de beoordeling kunnen aanbevelingen of restricties in verband met de fok, op het selectieblad genoteerd worden.
 • Om de selectie schoonheid te bekomen dient de norm ZG of U behaald te worden.

SELECTIE OP KARAKTER.
Uitvoering

 • De keurmeesters schoonheid keuren eveneens het karakter van de honden en worden bijgestaan door een secretaris en/of schrijver.
 • De verantwoordelijke voor de selectieproef zorgt dat de voorbereidingen zijn getroffen tot het welslagen van de proeven.
 • De reactie van de geteste hond zal zorgvuldig genoteerd worden op het selectieblad “karakterkeuring”.

Optische proeven
1.    Stilstaande groep: ± 10 personen, willekeurig  verspreid, staan stil. De geleider met hond “slalomt” tussen de groep
De lijn hangt los en is ± 2 m lang.
Er mogen geen bevelen of correcties gegeven worden.
2.    Bewegende groep: ± 10 personen, de geleider met hond staat stil, er mogen geen bevelen of correcties gegeven worden. De groep komt in beweging en wandelt willekeurig rondom de geleider met hond.
3.    Regenscherm: De geleider met hond volgt een voorgeschreven route, geen bevelen of correcties.
Een helper opent en sluit een regenscherm 2 x wanneer de hond op zijn hoogte is.
4.    Tafellaken: De geleider vervolgt zijn weg, geen bevelen of correcties. Een helper klopt een tafellaken wanneer de hond op zijn hoogte is.
5.    Omvallend voorwerp: De geleider vervolgt zijn weg, geen bevelen of correcties. Een helper trekt van op een afstand een groot voorwerp om (vb. stoel) dat met een koord verbonden is. Het omvallen gebeurt ±2 m van de hond vandaan.
Akoestische proeven:
6.    Knikkerdoos: De geleider vervolgt zijn weg, geen bevelen of correcties.
Een helper schudt 4 x met een doos gevuld met kikkers wanneer de hond op zijn hoogte is.
7.    Plastiek zak: De geleider vervolgt zijn weg, geen bevelen of correcties.
Een helper schudt met een plastiek zak, zodat deze een krakend geluid geeft, ± 5 sec. De hond moet op de hoogte van de helper zijn.
8.    Zwitserse koebel: de geleider vervolgt zijn weg, geen bevelen of correcties.
Een helper belt gedurende ± 5 sec. wanneer de hond op zijn hoogte is.
9.    Schotproef: Schotafstand ± 10 m.
De geleider volgt een opgelegde weg, zodanig dat de hond duidelijk voor de keurders zichtbaar is. Wanneer de hond op een bepaald punt komt, wordt er ofwel een schot gelost ofwel wordt er met een hamer een harde slag gegeven op een ijzeren ton.
Er mogen geen bevelen of correcties gegeven worden.
10.    Moedproef: De geleider en hond bevinden zich alleen op een open plek.
Ze worden door een “booswicht” met veel gebaren en luid roepend benaderd.
De “booswicht” bedreigt de geleider, de geleider mag de hond aanmoedigen. De hond moet aangelijnd blijven.

Om de selectie op karakter te bekomen dient de hond de 10 voorgeschreven proeven met succes te hebben doorstaan.
Dit wil zeggen: de hond mag bij geen één der proeven in paniek slaan zodat hij onhandelbaar is.

Op het werkblad ‘karakter’ zijn de verschillende vormen van reacties genoteerd.

Aan de hand van de beoordeling kunnen aanbevelingen of restricties in verband met de fok, op het selectieblad genoteerd worden.

De titel “SELECTIE” wordt enkel toegekend aan de honden die de selectie op schoonheid  EN karakter hebben doorstaan.
Er worden geen gradaties vermeld.

Dit selectiereglement kan te allen tijde aangepast worden door een tweederde meerderheid van de beheerraad.  De fokcommissie kan aanbevelingen geven tot aanpassingen, waarna de beheerraad hierover zal beslissen