Selectiedag (14/10/2018)

Nog enkele weken en het is zover: onze jaarlijkse RASSELECTIEKEURING komt eraan en we willen
het belang hiervan toch nog even duiden.

Wat is een rasselectiekeuring?

Het woord bestaat uit 3 delen: ras, selectie en keuring.
Het eerste deel is simpel: ras geeft aan dat er een toetsing gebeurt aan de algemene standaard van
een ras. De standaard is de officiële lijst die de “perfecte” hond van een bepaald ras beschrijft. Alle
FCI-Ianden – waaronder België – hanteren diezelfde lijst. Voor de geïnteresseerden: de standaard
van elk van de rassen is terug te vinden op onze site. Selectie geeft aan dat er een oordeel wordt
uitgesproken. Na de keuring wordt heel duidelijk gesteld of de hond voldoet aan genoeg kenmerken
van de standaard om als goede vertegenwoordiger bestempeld te worden. Wat een keuring is,
behoeft nauwelijks uitleg. Het is punt per punt nagaan of iets in orde is. In dit geval wordt er
nagegaan of een hond op 2 punten voldoet: het uiterlijk en het karakter.

Waarom organiseren we zulke keuring?

• Omdat we voor de verderzetting van onze rassen zo goed mogelijke ouderdieren nodig hebben en
deze zo kunnen achterhalen. Dit is de strengste controle.

• Omdat dit de meest uitgebreide en volledige beschrijving is die je binnen een officieel circuit kan
bekomen

• Omdat de selectie een internationaal erkend bewijs van het karakter en de schoonheid van je
hond vormt.

• Omdat geselecteerde honden voorrang krijgen bij de pup informatie.

• Om aan je toekomstige puppykopers aan te tonen dat je alles in het werk stelt om zo goed
mogelijke ouderdieren uit te zoeken en aldus het ras te verbeteren.

 

Inschrijven? dat kan hier:

– Inschrijvingsformulier –

 

De selectie zal door gaan op zondag 14 oktober.
Afspraak in recreatie “De Hellewel” – Achterdiedonken 6B te Bonheiden. We starten om 11.00 uur
omwille van de verkiezingen.

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!