Pupinfo

De pupinfo is een gratis dienst van de BKZS. Zij brengt kopers en fokkers van Sennenhonden samen. Alle leden-fokkers die fokken volgens de reglementen van de BKZS kunnen hun nesten gratis en vrijblijvend aangeven aan de pupinfo. Deze beschikbare nesten worden dan doorgegeven aan geïnteresseerden die contact opnemen. Wij handelen hier dus niet als verkoper, maar geven enkel informatie door - we brengen koper en verkoper als het ware met mekaar in contact.

 

 

RasReuTeefverwachte nestenherplaatsers
Appenzeller
--------
Entlebucher
--------
Berner
--------
Grote Zwitser
--------

Reu of teef?
Voordat u contact opneemt met de fokker van een beschikbaar nestje zult u er voor uzelf uit moeten zijn of uw voorkeur uitgaat naar een reu of een teef. Deze keuze is doorgaans heel persoonlijk. Sommige mensen houden van het soms wat zachtere karakter van een teef, maar anderen vallen weer voor het kwajongensachtige gedrag van een reu. Reuen zijn normaliter wat groter en grover dan de teven. Daarnaast zijn zij gewoonlijk wat stabieler van karakter omdat zij niet, zoals de teven, onderhevig zijn aan hormoonschommelingen. Teven zijn tweemaal per jaar gedurende drie weken loops, wat voor veel mensen aanleiding is om voor een reu te kiezen. Reuen kunnen echter wat dominanter zijn, waardoor er meer gevergd wordt van het opvoedkundig inzicht van de baas. Desondanks vinden we onder de reuen ook zachtaardige allemansvrienden en zijn er heel wat teven die 'hun mannetje' staan. Als u al een reu in huis hebt kunt u beter een teef kiezen en andersom, omdat teven en reuen het door de band genomen samen erg goed kunnen vinden en zelden met elkaar om het leiderschap zullen strijden.

De fokker
Meestal verloopt uw eerste contact met de fokker telefonisch. Kijk er niet vreemd van op als de fokker bij voorbaat al alles over u en uw gezinssituatie wil weten. Het is voor een serieuze fokker van belang dat hij weet dat de met zorg gefokte pups op een goed adres terechtkomen. Als u een afspraak hebt gemaakt om naar de jonge hondjes te gaan kijken, maak er dan geen dagje uit van voor de hele familie en blijf niet al te lang plakken. Als u nog niet zeker bent of u op dat adres zult slagen, is het vaak beter om de kinderen thuis te laten. Zij maken het voor u namelijk extra moeilijk om te vertrekken als u bij nader inzien toch op een ander adres wilt gaan kijken. Als de hondjes nog niet volledig ingeënt zijn, is het heel goed mogelijk dat u de jonge pups nog niet op mag pakken of aaien: de fokker weet niet waar u eerder die dag bent geweest en als u bij een kennel was die het wat minder nauw neemt met de hygiëne, kunt u ongewild de puppy's besmetten.

Waar moet u op letten?
Het is heel normaal dat de moederhond  een wat vermoeide indruk maakt. Een bevalling en het zogen en verzorgen van een nest pups gaat geen enkele hond in de koude kleren zitten. Anders wordt het als zij er werkelijk slecht uitziet. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat de fokker de hoeveelheid pups die zijn teef produceert belangrijker vindt dan haar gezondheid.
Let ook op het karakter van de teef. Een agressieve of angstige moederhond  kan deze ongewenste karaktereigenschappen overdragen op haar pups. Natuurlijk mag zij best wat wantrouwend zijn, zij heeft u nog nooit gezien en voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van haar kroost. De pups zelf behoren een gezonde indruk te maken. Uitvloeiingen uit ogen en neus, een vieze vacht of sporen van diarree zijn geen goed teken. Dikke, opgezette buikjes kunnen wijzen op een worminfectie, maar als de pups net gegeten hebben, zijn de buikjes doorgaans veel dikker dan normaal. De kennel of werpkist en de directe omgeving van de pups moet zo hygiënisch mogelijk zijn en in verband met de zo belangrijke inprentings- en socialisatiefase is het gunstig als de pups zich in de woning van de fokker bevinden in plaats van in een schuurtje achteraf of kennel. De vader van de pups is niet altijd aanwezig op hetzelfde adres. Fokkers maken soms gebruik van de diensten van een uitmuntende dekreu van andere fokkers en in sommige gevallen zal dit een buitenlandse reu zijn. De meeste fokkers zullen u wel een of meerdere foto's, een kopie van de stamboom en andere relevante papieren van de vaderhond  kunnen tonen.

Papieren
Heupdysplasie (HD) en elleboog-luxatie zijn afwijkingen die bij veel grote rashonden voorkomen. Een fokker die zijn taak serieus neemt, laat daarom zijn dieren eerst officieel een röntgenonderzoek ondergaan voordat hij ze voor de fokkerij inzet. Vraag daarom altijd om officiële papieren waaruit blijkt dat de ouderdieren van het nest waar u naar gaat kijken deze afwijkingen niet of nauwelijks vertonen. Veel mensen denken dat ook de pups van HD-vrije ouderdieren voor HD gespaard blijven, maar dat is niet altijd zo. Veel is ook afhankelijk van de voeding en de soort beweging die de jonge hond in de opgroei bij u krijgt. De kans dat u een gezond dier koopt uit een nestje van ouderdieren die gecontroleerd zijn door middel van een röntgenonderzoek is natuurlijk wel veel groter dan wanneer u zomaar een pup aanschaft. Hetzelfde geldt voor een pup waarmee u aan tentoonstellingen deel wilt nemen. Het is geen wet van Meden en Perzen dat een pup uit kampioensouders ook kampioen zal worden, de kans is alleen groter dan wanneer de ouderdieren geen kampioenen zijn. Zeg het altijd eerlijk tegen de fokker als u van plan bent in de toekomst naar tentoonstellingen te gaan of wanneer u niet wilt uitsluiten dat u eens een nestje met de hond wilt fokken. In dat geval zal de fokker u het beste hondje uit het nest aanwijzen, aangezien hij er natuurlijk alleen maar bij gebaat is dat er met de beste honden geshowd of gefokt wordt. Hoe dan ook, ga met de aankoop van een Sennenhond niet over één nacht ijs. De hond zal tien jaar of soms langer deel uitmaken van uw gezin. Het nestje dat u gaat bekijken, is niet het enige nestje in de wereld, en in sommige gevallen kan het verstandiger zijn nog wat langer door te zoeken voordat u uw keuze maakt.

Welke pup wordt het?
Het is een hardnekkig fabeltje dat u altijd het pupje uit moet kiezen dat als eerste op u af komt lopen. Goed gesocialiseerde pups, die gewend zijn aan mensen, komen namelijk allemaal op u af. De eerste pup die u opmerkt, is vaak de brutaalste uit het nest. Misschien vindt u dit een heel lovenswaardige eigenschap, maar weet dan wel dat de opvoeding van een dergelijk karaktervol dier met meer tijd en moeite gepaard kan gaan dan die van een rustiger hondje. Puppy's spelen veel, maar slapen des te meer. Daarom is het ook heel normaal dat de pups in het nest een lome indruk maken. De fokker kan ze niet op commando laten spelen. Wacht, voordat u in zo'n geval voorbarige conclusies trekt, tot het speelkwartiertje  weer is aangebroken. Als u een hondje zoekt om mee te fokken of om mee naar tentoonstellingen te gaan, zijn niet alleen een goede bouw en een goed gebit van belang, maar ook de aftekeningen. De bles van een Sennenhond mag niet te breed zijn, omdat dit de gezichtsuitdrukking van de hond vertekent, maar ook weer niet te smal, waardoor de bles op een of meerdere plaatsen onderbroken lijkt of is. Men ziet op tentoonstellingen graag een hond met zo symmetrisch mogelijke aftekeningen. Wit aan de voeten is mooi, maar een teveel aan wit wordt minder op prijs gesteld. In het ideale geval heeft de hond een symmetrisch wit kruis op de borst in plaats van een grote witte ronde of ovale vlek. Het is vreselijk moeilijk om een gezonde hond te fokken die zowel een goedig bouw heeft als de goede aftekeningen. Als tentoonstellingen u niet interesseren en u geen plannen hebt om met de hond te gaan fokken, kiest u uiteraard de pup die u het meest aanspreekt qua karakter en uiterlijk, en dat hoeft in kynologisch opzicht natuurlijk niet de mooiste te zijn. Het is dan veel belangrijker dat u de hond mooi vindt zoals hij is.

Zindelijkheidstraining
Er zijn maar weinig pups die, als zij op een goede manier worden begeleid, lange tijd onzindelijk blijven. In de meeste gevallen kan uw pup binnen een paar maanden al volledig zindelijk zijn, mits u op een aantal dingen let. Puppy's ontlasten zich in de regel nadat zij geslapen hebben, nadat zij hebben gegeten en na het spelen. Wanneer zij druk snuffelend en zoekend met de neus aan de grond door het huis lopen, is dit een duidelijk teken.
Probeer ongelukjes voor te zijn dooi de puppy de eerste weken voortdurend vanuit uw ooghoeken in de gaten te houden. Zet uw pup liever een keer te veel dan te weinig buiten op de plaats waar hij zijn behoefte moet doen. Pups ontlasten zich graag op plaatsen waar zij dat al eerder hebben gedaan, omdat zij de lucht van hun eigen hoopjes en plasjes uit duizenden herkennen. Is er eenmaal binnenshuis een ongelukje gebeurd, maak er dan niet al te veel ophef over. Maak de plek grondig schoon met een sterk ruikend reinigingsmiddel, zodat de geur voor de pup niet meer herkenbaar is. Duw in geen geval de pup met zijn neus 'op de feiten', want dat is een wel heel onelegante en onnodige manier om hem iets bij te brengen. Belonen als het goed gaat heeft veel meer effect dan straffen als hij een steekje laat vallen. Het kan nog even uren voordat de pup volledig controle over zijn blaas heeft; verwacht dan ook vooral 's nachts geen wonderen.

Socialiseren
Als u de pup bij een goede fokker hebt aangeschaft, heeft hij al kennis gemaakt met andere honden en zal hij regelmatig geknuffeld zijn door verschillende mensen. Ook zal hij vele uren in de huiskamer of keuken hebben doorgebracht en zo kennis nebben gemaakt met de voor ons zo normale dagelijkse gang van zaken in een gezin. Honden die dit alles hebben moeten ontberen, die ver weg van alle prikkels in een buitenkennel of schuurtje opgegroeid zijn, hebben een grote achterstand opgedaan die zij nooit meer kunnen inhalen. Zij vertonen veelal onaangepast, agressief of angstig gedrag waar moeilijk mee te leven valt. Dit is een reden temeer om u uitsluitend tot goede fokkers te wenden. Op een vertrouwd adres heeft het dier een gezonde basis gehad. Maar al heeft de fokker nog zo zijn best gedaan, het karwei is nog niet geklaard. Totdat de pup de leeftijd van twaalf tot veertien weken heeft bereikt, staat hij nog steeds open voor allerlei indrukken. Daarom is het ook verstandig om uw pup juist in die periode (mits volledig ingeënt!) zoveel mogelijk positieve indrukken te laten opdoen. Neem hem eens mee in de trein of in de bus, laat hem goed aangelijnd wennen aan het verkeer en neem het eens mee naar het platteland of een kinderboerderij, waar hij kennis kan maken met allerlei andere dieren. Wanneer u zelf geen kinderen hebt, ga dan naar een lagere school en laat het diertje door een paar rustige kinderen aaien en toespreken. Volwassen honden zijn er soms huiverig voor om over een bruggetje te lopen of zomaar in een lift te stappen, allemaal dingen die helemaal niet nodig zijn als ze hiermee al in de kritieke socialisatiefase kennis hebben gemaakt.
Kortom, doe alles om uw puppy op een positieve manier te laten wennen aan verschillende situaties, mensen, kinderen en dieren. Pas wanneer het op jonge leeftijd heeft geleerd dat al deze zaken hem geen kwaad zullen doen, kan de pup uitgroeien tot een evenwichtige volwassen Sennenhond.

Consequentie
Natuurlijk wil iedereen dat zijn hond gehoorzaam is. Dit gaat echter niet vanzelf. Iedere training staat of valt met de mate waarin u en uw huisgenoten consequent kunnen zijn. Dit lijkt heel eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen er moeite mee hebben om consequent te zijn. Consequentie houdt in dat u en uw gezinsleden een aantal regels instellen die altijd nageleefd dienen te worden. Wilt u bijvoorbeeld niet dat uw Sennenhond tegen u opspringt als hij vieze poten heeft, dan vindt u dit nooit goed, ook niet als het nog zo'n klein 'beertje' is. Wilt u niet dat hij om eten bedelt, geef hem dan nooit wat van tafel. U moet overal consequent in zijn, ook in de training. Honden zijn roedeldieren die zich alleen prettig voelen onder een vriendelijke, maar duidelijke leiding. U bent het aan de hond zelf, maar ook aan uw huisgenoten en de maatschappij om u heen verplicht om ervoor te zorgen dat uw hond geen overlast veroorzaakt. Wanneer u consequent kunt zijn, is de basis voor een goede opvoeding en training al gelegd en voorkomt u talloze problemen in de toekomst.

Gehoorzaamheidstraining
U kunt uw hond zelf de grondbeginselen van de gehoorzaamheid bijbrengen. Als u hier enige ervaring mee hebt of misschien wat goede literatuur over dit onderwerp hebt gelezen, is dit heel goed te doen. Als u daarentegen geen of te weinig ervaring hebt of u op dit gebied niet zo zeker voelt, kunt u contact opnemen met een kynologenvereniging bij u in de buurt om u in te schrijven voor een puppycursus. Onder vakkundige leiding leert u stap voor stap elkaar te begrijpen. Op de cursus bent u niet alleen, uw hond leert dus ook om te gaan met andere honden en mensen, wat zijn ontwikkeling alleen maar ten goede komt. Bij de meeste cursussen Kunt u terecht als de hond zijn volledige puppy-entingen heeft gehad.

Straffen
We kunnen hier onmogelijk de complete opvoeding en training van uw Sennenhond doornemen. Het loont de moeite om wat goede literatuur op dit gebied aan te schaffen om meer inzicht in deze materie te krijgen.
Wat van groot belang is, is dat u de hond alleen maar mag straffen op heterdaad en nooit als het leed al geschied is. U kunt van uw pup niet verlangen dat hij het verschil ziet tussen een stoelpoot en een kauwbot, en welke pup vindt het nou niet leuk om aan planten te trekken en aan jassen te hangen? Dat hij dit niet mag, hoort hij allemaal nog van u te leren. Als u bij thuiskomst merkt dat uw pup iets heeft gedaan wat hij niet mag, heeft het weinig zin hem hier alsnog voor te straffen. De kans is dan namelijk groot dat de pup het straffen gaat associëren met het feit dat u thuis komt en bij voorbaat al angstig en gedrukt gedrag ten opzichte van u gaat vertonen. Een gouden regel is dan ook: alleen straffen op heterdaad, en als u niet de mogelijkheid hebt om op de pup te letten (bijvoorbeeld als u van huis bent), zorg er dan voor dat hij niets verkeerds kan doen. Hiertoe laat u hem tijdens uw afwezigheid in een kamerkennel of (bij-) keuken.

Beweging
Het behoeft geen nadere uitleg dat de Sennenhond alle energie die hij kan krijgen nodig heeft om een zo sterk mogelijk gestel op te bouwen. Een te zware belasting wreekt zich altijd op de vorming van gewrichten, botten en spieren. Trappenlopen, lange inspannen de wandelingen, ruwe balspelletjes en lopen naast de fiets worden tijdens het eerste levensjaar dan ook ten strengste afgeraden.
Geef de hond zoveel mogelijk gedoseerde beweging en loop liever meerdere malen per dag korte stukjes in plaats van één maal per dag urenlang.

Wat moet u aanschaffen?
Natuurlijk hebt u alles wat uw puppy nodig heeft al ruim op tijd in huis gehaald. Als het goed is, heeft de fokker u al doorgegeven wat zijn puppy's gewend zijn te eten. Houd u de eerste tijd aan zijn richtlijnen, want een plotselinge verandering van het dieet leidt in het minst erge geval alleen maar tot diarree.
Natuurlijk heeft de pup een plaats nodig om te liggen. De mand, die het beste in de huiskamer kan staan, kan alvast op de groei worden gekocht. Een houten bak, een hondenstretcher of een kunststof hondenmand  die wat van de grond af staat, is ideaal. Met de aanschaf van een rieten mand of een dik ligkussen kunt u beter  wachten tot de hond ouder is. Puppy's kunnen het vaak niet laten op deze materialen te knagen en als zij dit eenmaal aangeleerd hebben, is de kans groot dat zij dit later blijven doen. Voordat de pup zindelijk is, zal hij de nachten in een kamerkennel of een grote stevige doos moeten doorbrengen. Deze kan het beste in de keuken of bijkeuken gezet worden. Het is een goed idee om het voer en water vanuit een in hoogte verstelbare standaard te verstrekken. Dit voorkomt een verkeerde lichaamshouding bij het eten. Deze standaards en bakken zijn er in verschillende formaten en materialen. Niet te kleine roestvrijstalen bakken in een stabiele standaard zijn misschien wat duurder in aanschaf, maar blijken in de praktijk het langst mee te gaan.
Opdat de puppy zich niet verveelt en zijn tandjes gaat scherpen aan uw meubilair, hebt u voldoende geschikte speeltjes en wat geperste buffelhuidbotjes  gekocht. Let er vooral op dat de speeltjes niet te klein zijn (inslikken!) en dat er geen stukjes afgebeten kunnen worden die gevaar voor uw puppy kunnen opleveren. Vraag aan de fokker welke maat bandje u het beste kan kopen. Het is namelijk beter om steeds een nieuw, passend bandje voor uw pup te kopen dan meteen al een band 'op de groei' die in het begin nog van de kop af kan schuiven. Om de pup te laten wennen aan het bandje, kunt u dat de eerste weken om de hals laten zitten, maar later is het beter de hond alleen een band om te doen als u met hem uit gaat, om beschadiging van de mooie vacht rond de hals te voorkomen.
De vacht moet regelmatig goed worden doorgeborsteld en gekamd. U kunt deze materialen nu alvast aanschaffen, zodat u de pup al op jonge leeftijd aan het borstelen en kammen kunt wennen.

Wat krijgt u mee van de fokker?
Wanneer u uw puppy op gaat halen bij de fokker, is het hondje twee tot drie maanden oud. Gezien de jeugdige leeftijd is het mogelijk dat het hondje dan nog niet alle puppy-entingen  heeft gehad. De fokker zal u het entingsboekje meegeven waaruit blijkt welke entingen uw pup al achter de rug heeft en wanneer deze herhaald moeten worden. Houd u strikt aan dit schema, aangezien de enting gen van levensbelang zijn. De meeste hondjes zijn op deze leeftijd al minstens één keer ontwormd. Aangezien de pup niet op alle wormenkuurtjes  even goed reageert, kunt u aan de fokker vragen met welk merk hij uw pup heeft behandeld. Als uw hondje recht heeft op een stamboom, is het op een leeftijd van ongeveer zeven weken door een gedelegeerde van het stamboek in de oren getatoeëerd. Pas als de fokker voor alle pups een goed tehuis heeft gevonden zal hij de stambomen aanvragen.  Deze zullen na een aantal maanden aan de fokker worden toegezonden, zodat het even kan duren voordat u de stamboom van hem ontvangt.
Als u nog geen voedingslijst hebt gehad, zult u die nu mee krijgen. Houd u aan de gegeven tijden en hoeveelheden. Wanneer u niet tevreden bent over de soort voeding, gaat u niet zelf experimenteren. Een uitgebalanceerde voeding is immers van het grootste belang. Bel in zo'n geval de fokker op en overleg wat u het beste kunt doen.

Het koopcontract
De laatste jaren zijn er heel wat fokkers die u een koopcontract overleggen,  waarin u garantie op de gezondheid  van de pup wordt geboden. In zo'n contract staan onder andere de naam van de hond, het geslacht, de koopprijs, de geboortedatum en de datum waarop de hond aan u is overgedragen. Daarnaast staat erin dat de hond op het moment van afgifte volgens de dierenarts van de fokker ogenschijnlijk geen gebreken vertoonde. Veelal omvat het koopcontract een vorm van garantie, in die zin dat u (een gedeelte van) de pupprijs of een nieuwe pup kunt eisen als het dier binnen een bepaald tijdsbestek een lichamelijk (erfelijk) mankement vertoont waardoor u het vroegtijdig moet laten inslapen. Lees het contract goed door en wanneer u twijfelt aan de inhoud kunt u natuurlijk advies vragen aan een ervaren kynoloog of aan de dierenarts. Hoewel een dergelijk contract op u wat zakelijk over kan komen, is gebleken dat dit zowel de fokker als de koper van de pup veel ellende kan besparen.

De rit naar huis
Het is het beste om de pup met twee personen per auto op te halen. Kinderen kunt u beter thuis laten. Vaak maken zij veel drukte en willen zij tijdens de rit allemaal de puppy op schoot hebben. Het diertje heeft al zo veel nieuwe en beangstigende indrukken te verwerken dat deze extra opwinding hem geen goed zal doen. Neem een handdoek mee en wat tissues, omdat het niet uitgesloten is dat de pup tijdens zijn eerste autorit ziek kan worden. Duurt de rit langer dan een uur, stop dan na een half uurtje om de pup de kans te geven zich te ontlasten.

Voor het eerst thuis
Wanneer u thuis bent, zet u de pup eerst op de plaats waar u hem de komende weken zijn behoefte wilt laten doen. Het beste is hiervoor een plaats die dicht bij huis is en waar normaliter weinig of geen honden komen, bij voorkeur dus uw tuin. Zeker wanneer de pup nog niet volledig is ingeënt, kan hij nog steeds bevattelijk zijn voor ziekten en op drukbezochte hondenuitlaatplaatsen kan hij dergelijke ziekten opdoen. Als het hondje buiten een plasje doet, beloont u hem direct door hem vriendelijk en opgetogen toe te spreken. U begint hiermee al met het zindelijk maken. Eenmaal in huis laat u de pup eerst wat drinken en daarna in alle rust wat rondsnuffelen. Als er al meerdere huisdieren aanwezig zijn, wacht u enkele uren voordat u ze aan elkaar voorstelt. Loop het hondje niet door het hele huis na, roep het niet om de haverklap en vertel uw kinderen dat zij het voorlopig ook met rust moeten laten. Wanneer uw pup voldoende rondgesnuffeld heeft, komt hij in de regel vanzelf op u af.

De eerste nacht
De eerste nacht kan een beproeving worden, zowel voor u en uw huisgenoten als voor het hondje zelf. Het kan zijn dat de puppy, zonder alle tot dan toe vertrouwde geluiden en geurtjes,  gaat janken. Wat u ook doet, ga nooit naar het hondje toe om het te troosten of vermanend toe te spreken. In beide gevallen beantwoordt u namelijk aan zijn verzamelsignaal en vergroot u de kans dat uw hond het voor de rest van zijn leven op een janken zet als hij niet alleen wil zijn, ook als u even boodschappen gaat doen.  Laat de pup op een plaats slapen waar hij weinig kwaad kan aanrichten, bijvoorbeeld in de keuken of bijkeuken. Om de zindelijkheidstraining  te ondersteunen geeft u hem 's avonds na zeven uur niets meer te drinken of te eten en zet u hem in de grote doos of ruime kamerkennel die u al had klaarstaan. Het stevige gaaswerk  van een compostbak is overigens ook een prima ruimte om de hond 's nachts zijn slaapje te laten doen. Geestelijk gezonde honden halen het namelijk niet in hun hoofd om hun eigen slaapplaats te bevuilen met hun uitwerpselen. Leg in de ene hoek van zijn slaapplaats een dekentje,  eventueel met een lapje uit het nest dat u van de fokker hebt meegekregen, en in de andere hoek wat kranten zodat de pup de kans heeft om op een geoorloofde manier zijn behoefte te doen als dit nodig mocht zijn. Leg een kauwbotje op zijn slaapplaats zodat hij de tijd wat kan doden als hij de slaap niet kan vatten. Als u de pup los rond laat lopen in een ruimte, zorg er dan voor dat alle elektrische bedrading weggewerkt is en bevestig kindveilige plaatjes op de stopcontacten, 's Morgens vroeg pakt u eerst het pupje op en zet het direct buiten op de plaats waar het de dag en avond ervoor uitgelaten is. Wanneer u vriendelijk het commando 'plasje' uitspreekt en hem beloont als hij dit opvolgt, zal hij sneller zindelijk worden en is de kans zelfs groot dat hij leert zich op commando te ontlasten. Dit zal in een later stadium erg zinvol blijken. Misschien kunt u het diertje nu al overdag een bandje omdoen, maar wacht met het lopen aan de lijn tot de pup al wat aan zijn nieuwe leefomgeving gewend is.

de lijst met dekreuen die voldoen aan de selectievoorwaarden van de BKZS

 

de lijst met fokteven die voldoen aan de selectievoorwaarden van de BKZS

Meer over de Appenzeller Sennenhond

Meer over de Berner Sennenhond

Meer over de Entlebucher Sennenhond

Meer over de Grote Zwitserse Sennenhond